Wytwórnia Pasz i Koncentratów FARMER Sp.z o.o.

Szczegóły

Wytwórnia Pasz i Koncentratów Farmer produkuje mieszanki paszowe pełnoporcjowe i mieszanki paszowe uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz pasze dla królików.

Najważniejszym celem hodowcy jest uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych przy możliwie najniższych kosztach.

Warunkiem realizacji tych zamierzeń jest racjonalne żywienie przy zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych i środowiskowych.

Produkty naszej firmy są optymalnie zbilansowane zarówno pod względem żywieniowym jak i kosztowym.

Bieżąca kontrola jakości surowców oraz produktów gotowych zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne i powtarzalność oraz stabilność pasz.

Mamy świadomość iż przyszłość firmy Farmer zależy od dostarczania wyrobów najwyższej jakości, spełniających określone oraz oczekiwane wymagania klienta:

- powtarzalność wyrobu,

- wysoki stopień przyswajalności,

- nowoczesność rozwiązań technologicznych,

- atrakcyjność handlowa.

Tak pojęta jakość leży u podstaw polityki jakości firmy jako warunek wypełniania misji i jest zagwarantowana poprzez:

- wdrożone standardy HACCP 

Nazwa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest tłumaczona, jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. System ten polega na identyfikowaniu, ocenie i kontroli zagrożeń zdrowotnych mogących powstać w produkcji żywności. Certyfikat na wdrożenie i skuteczne realizowanie systemu HACCP uzyskaliśmy już w 2006 roku. Ciągłe doskonalenie tego systemu pozwoliło na uzyskanie wysokiej, powtarzalnej i bezpiecznej dla zdrowia jakości naszych wyrobów;

- Wdrożenie systemu ISO 9001:2008 .

System ten obejmuje wszystkie działania z zakresu zarządzania i doskonalenia , które decydują o zadowoleniu klienta i wysokiej jakości produktu i usług, wdrażania nowoczesnych produktów na podstawie wyników badań;

- wytwarzaniu wyrobów gwarantujących bezpieczeństwo ich użytkowania, potwierdzone certyfikatem ;

- ciągłe usprawnianie procesów wytwarzania i metod kontroli;

-podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;

- dobieranie renomowanych dostawców;

- realizacja dostaw wyrobów w terminie;

Nasze wyroby corocznie poddawane są ocenie zewnętrznych firm nadzorujących, a pozytywne wyniki audytów, stanowią źródło osobistej satysfakcji i zadowolenie klienta. 


Kontakt Info

+48 62 762 11 11
Parcele 6
Biskupice Ołoboczne

Wyróżnione

Reviews Summary

chart
Currently there are no reviews.

Write a Review

I accept the Terms and Conditions

Products

Lokalizacja: